Czwartek, 11 lutego 2016 roku
Ognisko Baletowe w Szczecinie
ul. Henryka Pobożnego 3
70-507 Szczecin
tel. (91) 4 333 635
fax. (91) 4 346 963
e-mail:
e-mail: